Solenergi i Sverige

I Sverige är fortfarande fossila bränslen och kärnkraft de viktigaste metoderna för att utvinna värme och elektricitet, men det finns alternativa sätt tillgängliga för den som vill slå ett slag för miljön och dessutom spara pengar på lång sikt. Trots att Sverige ligger på nordliga breddgrader så går det att utvinna både elektricitet och värme från solen. Tekniken för solpaneler och solfångare är så pass utvecklad att man nu kan se resultatet av den runtom i landet. Den som bygger nytt hus har idag alla möjligheter att dra nytta av den rena och billiga energi som kommer från solen.
 

Elproduktion med solpaneler

Med hjälp av solpaneler kan man utvinna elektricitet. Tekniken har funnits under flera decennier och var från början ett sätt att ladda upp batterierna i satelliter. Elproduktion med solceller är också ett fenomen som är mycket vanligt för miniräknare och andra apparater som inte kräver så mycket energi för att drivas. Solceller kan laddas med ljus från lampor vilket gör det möjligt att ladda upp en miniräknare även under kvällar och nätter.
 
Då man ska använda solceller för elproduktion så måste man använda många som kopplas samman i det som kallas för en solpanel. Den spänning som uppstår i solpanelens solceller då solens strålar träffar dem kan man leda direkt till apparater och maskiner i ett hus eller lagra i en särskild typ av batteri. För att solpaneler ska vara effektiva så måste de utsättas för mycket solljus under långa perioder. På sydligare breddgrader är detta i allra högsta grad möjligt, men ekonomi och politik sätter käppar i hjulen för en internationell gemensam ansträngning för att utnyttja den miljövänliga elproduktionen från solen.
 

Varmt vatten med solfångare

Solfångare är också numera förekommande på många hustak i Sverige. Med solfångare kan man utvinna värme från solens strålar och överföra det till vatten. Man samlar varmvattnet från solfångaren i en tank och använder det i hus och hem. Även om en solfångare är ganska dyr att köpa och installera, så sparar man på längre sikt in denna investering genom varmt vatten som inte kräver någon eluppvärmning.
 

Framtidens hus

Då man bygger nytt så är solenergi något som kan inkluderas i planeringen för det nya husets energisystem. Genom att använda takets ytor till solpaneler och solfångare så skapar man ett boende som är mindre beroende av världens energiproblem. Även om man idag måste ha tillgång till andra former av energi vid sidan av den solenergi man utvinner, så är det många som ser solenergi som ett alternativ för framtiden. I takt med att tekniken för solpaneler och solfångare utvecklas så blir det även billigare att inkludera dessa metoder för värme och elproduktion i husbyggen. Det gör att fler vågar satsa på ren solenergi för framtidens hus och hem.