Solljus till el via solceller

Solceller kan omvandla solljus till elektricitet, och det är idag en självklarhet med apparater som miniräknare som fungerar enbart med hjälp av solceller. Solceller är dock nyttiga för så mycket mer än klockor och miniräknare. Det som gör att det forskas idogt inom solenergi för elproduktion är att detta är ren energi som inte ger miljöproblem och som dessutom finns i kopiöst stora mängder. Numera finns det lösningar för elproduktion med solceller som husägare i Norden kan dra nytta av.
 
Att framtidens fokus ligger på solenergi råder det ingen tvekan om, frågan är snarare när man kommer att kunna använda denna typ av energiproduktion fullt ut för en ren och billig energi.
 

Så fungerar en solcell

En solcell kan omvandla solljus till elektricitet i form av likström. För den här omvandlingsprocessen behöver man inga rörliga delar eller bränsle. Idag är det vanligt att man använder sig av kiselsolceller. På framsidan av kiselsolcellen placerar man en metallkontakt som bara täcker en mycket liten del av cellen. På baksidan av cellen finns ett metallskikt. När cellen träffas av solljus så uppstår en spänning mellan metallkontakten på framsidan och metallskiktet på baksidan av solcellen. Det är det här som gör att elproduktion med solceller blir möjlig. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida av solcellen så kan man låta strömmen av elektronerna gå igenom en elektrisk apparat som till exempel en lampa.
 

Solceller i elektroniska produkter

Det är numera mycket vanligt att man använder solceller i elektroniska produkter som miniräknare. En miniräknare kräver inte direkt solljus för att fungera med hjälp av solceller. Det går lika bra med ljus från en vanlig lampa vilket gör att man kan använda miniräknare med solceller dygnet runt. Elproduktionen från en enkel solcell är inte tillräcklig för att kunna driva vanliga större elektroniska produkter men man behöver inte så många solceller för att till exempel kunna ladda ett batteri. Därför finns det idag många elektriska prylar som har solceller inbyggda för uppladdning av batterier. Det kan till exempel röra sig om lampor till trädgård eller pool.
 

Solcellslampor

En solcellslampa är en lampa som använder solceller för att ladda upp batterierna. Det här är en praktisk lösning för lampor till trädgården eller stugan där man inte har tillgång till elektricitet. Det finns idag många olika slags solcellslampor och de bästa kräver inte lång laddningstid för att ge ljus under kvällar och nätter. Det man ska komma ihåg med solcellslampor är att de behöver solljus för att laddas och att vissa kräver en specifik infallsvinkel för att laddningen verkligen ska bli effektiv.
 

Solceller i satelliter

Enligt många så var det bruket av solceller i satelliter som gjorde att utvecklingen av solceller för elproduktion togs på allvar och fortskred. Man testade att använda solceller för att återladda batterierna i satelliten Vanguard I, och då man såg hur effektivt detta var så blev solceller snabbt en del av designen för satelliter. Det dröjde ganska länge innan man på allvar började implementera solceller för elproduktion även på jorden. Tack vare den forskning som resulterade av bruket av solceller i rymden, så blev det möjligt att hitta lösningar för vanliga elektriska produkter. Att använda sig av solceller för elproduktion är fortfarande en process som kräver utrustning som inte är billig, men med mer forskning så finner man lösningar som gör att solenergi för elproduktion är något att räkna med för framtiden.