Solfångare blir ofta förväxlade med solpaneler som används för elproduktion, men syftet med en solfångare är inte att producera elektricitet. En solfångare används istället för att producera varmvatten via en ackumulatortank. Den värme som en solfångare kan alstra under en solig dag räcker för att producera varmvatten för natten och i vissa fall för molniga dagar. Även i Sverige är en solfångare ett smart sätt att spara på energi genom att utnyttja solens strålar för att värma husets vatten med.
 

Så fungerar en solfångare

Den viktigaste delen av en solfångare är den som kallas för absorbator. Det här är den svarta yta av plåt som man ser på ovansidan av solfångaren. Den absorberar solens värme och överför denna till vatten som leds i kanaler genom den heta plåten. Det här vattnet kan man sedan använda som varmvatten i hus och hem. För att få tillräckligt med varmvatten så måste man samla det i en tank i anslutning till solfångaren. Den här tanken kallas för en ackumulatortank, och då solen skiner under många timmar så fylls tanken med varmt vatten som sedan kan räcka under en till flera dagar för ett normalhushåll.
 

Värmen på vattnet från en solfångare

En solfångare kan komma upp i temperaturer omkring 150 grader och detta utan att koka. Ytskiktet på plåten, eller absorbatorn, är nämligen behandlat så att solfångaren kan ta upp maximal värme utan att skadas. Man kan alltså få riktigt hett vatten i sin ackumulatortank, men det förutsätter att man har sol under tillräckligt många timmar och att solens strålar träffar solfångaren på ett optimalt sätt.
 
För att få ut mesta möjliga värme från en solfångare så brukar man placera den på hustak i sydlig riktning. Det går även att placera en solfångare på marken, men bästa strålning från solen får man oftast på hustak. Om man behöver mer varmvatten så kan man skaffa en större solfångare eller koppla samman flera till en massiv solfångarmodul. Dessutom måste man ha vattentanken i närheten av solfångaren, så den kan man också behöva placera någonstans på eller under taket. I sydligare länder är det en vanlig syn med solfångare och vattentankar tätt packade i grupperingar på varje hustak.
 

Då det snöar

I Sverige kan man använda en solfångare året om men den är som mest effektiv under sommaren. Om det snöar så kan solfångaren inte fungera om man inte avlägsnar snölagret. Det här kan man göra genom att köra systemet baklänges och föra varmt vatten genom rören i solfångaren. Det kan leda till att snön glider av så att solfångaren åter igen kan börja värma upp vattnet i tanken. Det kan kännas lockande att klättra upp på taket för att rengöra solfångaren från snö, men det här är inget att rekommendera. Plåtytan på solfångaren är så pass känslig att ett spadtag kan orsaka en skada som blir mycket dyr att reparera.