En enkel solcell ger inte tillräckligt mycket energi för elproduktion, och därför måste man koppla samman många solceller i ett system för att kunna utvinna energi till hem och industrier. Då solceller kopplas ihop så brukar detta kallas för solcellsmodul eller solpanel. Då man talar om solfångare så är det inte samma sak eftersom solfångare omvandlar solens energi till värme via ett medium som vatten, medan en solpanel är till för att från solens strålar producera el.
 

Så fungerar solpaneler

I solpaneler så finns det solceller som kan konvertera solenergi till elektricitet. Solceller brukar vara uppbyggda av kisel som är ett halvledarmaterial. När solljuset träffar kiselplattan som sitter i solcellen så frigörs det positiva och negativa elektroner och en spänning skapas mellan fram och baksida av cellen. På båda sidorna sitter det metallkontakter och det hela liknar ett batteri med skillnaden att solcellen inte kan lagra elen utan måste skicka den vidare. Eftersom den enskilda solcellen inte har en så hög kapacitet så måste man koppla samman flera solceller och därmed skapa en solpanel.
 
Hur effektiv en solpanel kommer att vara beror på kvaliteten av de material som används, hur många solceller man har kopplat samman och hur mycket solljus man har tillgång till. Dessutom måste solcellen kunna hantera den värme som det direkta solljuset utsätter den för.
 

Solpaneler är känsliga för värme

Då man ser en solpanel kan man lätt tro att ytskiktet består av vanligt glas och att resten av solpanelen är gjord i någon form av metall. Visst använder man glas och metall i solpaneler, men det handlar om specialutformat glas och metall som kan skydda solcellerna och göra det möjligt för dem att verka för maximal elproduktion från solpanelen. Solceller är känsliga för värme, fukt och påfrestningar från väder och vind, och om man lägger de under en vanlig glasskiva så kommer alltför stor del av solens strålar att reflekteras bort från cellerna. Därför använder man sig av ett härdat glas som innehåller mycket järn. Detta glas tål väder och vind, och släpper in det ljus som solcellerna behöver för att producera el.
 
I solen är det varmt och värme kan skada solcellerna. Därför monterar man solpaneler på plattor som är värmeavledande. Runtom solpanelen brukar man använda sig av en ram av aluminium, och hela konstruktionen måste vara hermetisk tät för att ge maximal effekt och hålla länge utan något underhåll.
 

Solpaneler för gratis elproduktion

Man kan skaffa solpaneler för att få gratis elproduktion till sitt hem. Installation och själva solpanelerna kostar förstås en slant, men efter detta krävs det inget särskilt underhåll. Då solen skiner så har man en gratis elproduktion till sitt hem. Idag kan man bara komplettera med solpaneler för att spara in på kostnader för elektricitet, men det är många som ser fördelar med solpaneler på lång sikt och därför så integreras dessa i nya byggen med tanke på framtiden.
 
I och med att solcellsmarknaden för elproduktion utvecklas så sjunker också priserna för solpaneler. Dessutom är det en myt att solljuset i Sverige inte räcker till för elproduktion för hus och hem. Tyskland är en av världens ledande solcellsnationer, och det är inte stor skillnad mellan solens instrålning i Tyskland och Sverige.