Hur kan jag skaffa solvärme?

I Sverige kan man ta till vara på solens värme genom en solfångare, och det här är ett ypperligt komplement till den traditionella uppvärmning av vatten som finns i svenska hem. Många är nyfikna på hur man kan skaffa solvärme och om det är dyrt eller besvärligt att installera en solfångare. Dessutom kan man ju undra om det är värt att värma vatten med solfångare i ett land som ligger så långt norrut. Här är några tips för vad man ska tänka på då man installerar solvärme i sitt hem.
 

Plats för solfångare och vattentank

Det första man ska ta en titt på då man funderar på att skaffa solfångare för solvärme, är om det finns tillräckligt med plats på husets tak för detta. Det är på den sydliga taksidan som man ska installera solfångare för att få ut mesta möjliga värme av solens strålar. Om det står ett stort träd alldeles vid husets södra sida så kanske man måste fälla detta för att kunna dra nytta av en solfångare.
 
På taket eller under taknocken så måste man också ha plats för en ackumulatortank där det varma vattnet som solfångaren producerar samlas. Det kan vara smart att prata med en erfaren hantverkare som bättre kan avgöra om ditt hustak är lämpat för solfångare och ackumulatortank.
 

Jobba med rätt leverantör av solvärme

Då man konstaterat vilket behov man har för varmt tappvatten och värme under sommarhalvåret, så kan man börja se närmre på leverantörer av solvärmesystem. Om man är osäker på vilka leverantörer som rekommenderas så kan man alltid ta kontakt med kommunens energirådgivare. Ofta så kan kommunens energirådgivare också ge råd för hur solvärmesystemet kan kopplas in i olika typer av hus.
 
Då du funnit några lämpliga leverantörer av solvärme så är det dags att ta in offerter. Det finns olika lösningar för solvärme så det lönar sig att se vad de olika leverantörerna föreslår och sedan välja det som passar ditt hem och din ekonomi bäst. Beroende på vilken typ av system du väljer och kostnad för installation, så kan priset för ett solvärmesystem ligga mellan 40000 och 90000 kronor. Investeringen i ett solvärmesystem är alltså ganska kostsam men när det väl är på plats så är du oberoende av energipriser eftersom energin du får från din solfångare i princip är gratis.
 

Underhåll av solfångare

En solfångare kräver inte mycket underhåll vilket är en fördel och ytterligare en besparing på lång sikt. I Sverige så använder man solvärme mest under sommaren men solfångaren kan ge varmt vatten även under soliga höst- och vinterdagar. Man ska vara noga med att installera solfångaren på rätt sätt och att låta bli manuell snöröjning med spade. I Sverige finns det studiecirklar för den som själv vill vara med och installera solvärmesystem för sitt hem. I dessa får man professionell hjälp samtidigt som man kan spara pengar på att själv vara med och installera sin solfångare.